Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rekrutacja 2018/2019

 

Ogólne informacje dla kandydata na studia (odnośnik)
Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia (odnośnik)

 


 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Geografia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Gospodarka przestrzenna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Inżynieria geologiczna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Turystyka (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Geografia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Gospodarka przestrzenna (załącznik)

 


 

Potwierdzanie efektów uczenia się
w roku akademickim 2018/2019

 

Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów oraz informacji dotyczących potwierdzania efektów uczenia się obowiązujących na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego:

  • Uchwała Nr 46/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Wrocławskimwymagany poziom - informacje ogólne (załącznik);
  • Zarządzenie Nr 120/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Wrocławskim wzorów dokumentów potwierdzających efekty uczenia się (załącznik);
  • Uchwała Nr 15/2015 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenie kierunków studiów prowadzonych na wydziale, dla których mogą być potwierdzane efekty uczenia się i powołania Wydziałowej Komisji weryfikującej efekty uczenia się (załącznik);
  • Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się (załącznik);
  • Harmonogram rekrutacji w trybie potwierdzania efektów uczenia się (załącznik);
  • Wykaz przedmiotów (modułów zajęć) / praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na studiach pierwszego stopnia (licencjat): geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, inżynieria geologiczna;
  • Wykaz przedmiotów (modułów zajęć) / praktyk objętych potwierdzaniem efektów uczenia się na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na studiach drugiego stopnia (magister): geografia, geologia.