Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

Ubezpieczenie NNW i OC 19 luty 2019 08:59

Uprzejmie informuję, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania przez studentów i doktorantów z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto istnieje możliwość skorzystania przez studentow i doktorantów z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. (odnośnik)

 

Promocja i wręczenie dyplomów 04 grudzień 2018 13:00

Galeria

Uprzejmie informujemy, iż pełną galerię zdjęć z uroczystości udostępnimy po uprzednim kontakcie pod adresem: przemyslaw.babula@uwr.edu.pl

Komunikat 21 wrzesień 2017 14:37

Konsorcjum pięciu jednostek naukowych wydziałów:

 

  • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu
  • Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
  • Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

zamierza ubiegać się o środki zewnętrze z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).