Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Ubezpieczenie NNW i OC 11 wrzesień 2019 12:20

Uprzejmie informujemy, że studenci i doktoranci w roku akademickim 2019/2020 mogą skorzystać z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC.

Składka na ubezpieczenie NNW wynosi 60 zł, a składka na ubezpieczenie OC 40 zł.

Okres ubezpieczeń wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2019 do 30.09.2020 roku.

Zakres ubezpieczeń będzie dostępny na stronie internetowej https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/