Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

  • Rekrutacja MOST 2018/2019 31 PAŹDZIERNIK - 30 LISTOPAD REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI I CAŁY ROK AKADEMICKI 2018/2019 Czytaj więcej »
  • Komunikat Konsorcjum pięciu jednostek naukowych wydziałów:   Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie   zamierza ubiegać się o środki zewnętrze z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC). Czytaj więcej »
Przejdź do aktualności »