Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Wydział

 

Siła Wydziału tkwi w wysokim poziomie kadry nauczającej, nasi absolwenci odnoszą sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie powiązane jest z praktyką badawczą, współpracujemy ze światowymi instytucjami naukowo-badawczymi.

Studia na Wydziale   są realizowane w systemie trójstopniowym : I stopień licencjackie i inżynierskie , II magisterskie, III doktoranckie .

Studenci mają do wyboru pięć kierunków: geografię, gospodarkę przestrzenną ,turystykę,  geologię, inżynierię geologiczną - w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym - oraz ochronę środowiska , interdyscyplinarny kierunek współtworzony z Wydziałem Nauk Biologicznych.

Dodatkową ofertą dydaktyczną, na studiach drugiego stopnia ,  są specjalności prowadzone w języku angielskim  - na    kierunku geografia  'Tourism and Hospitality ' , na kierunku geologia 'Applied Geoscience'.

Programy studiów dostosowane zostały do wymagań rynku pracy. Mają za zadanie kształcenie kompletne, umożliwiające zdobycie zawodu z jednoczesnym umożliwieniem studentom indywidualnego rozwijania zainteresowań. Głównym celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzi się europejski system punktów kredytowych (ECTS), który umożliwia bezproblemowe łączenie studiów na Wydziale ze studiami w innych krajach europejskich.

Wydział posiada akredytację Polskiej  Komisji Akredytacyjnej.