Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Władze Wydziału

 

Dziekan 
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr
   
Prodziekan d.s. nauczania
dr hab. Waldemar Spallek
   

 
Prodziekan d.s. studenckich
dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr