Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Turystyka


 

Chciałbyś aktywnie działać w branży turystycznej? Widzisz się w organizacji turystyki w organach państwowych, w firmach komercyjnych, a może w ramach własnej działalności? Jeśli tak – wybierz TURYSTYKĘ na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Opis kierunku

Turystyka to 2-letnie studia, w czasie których pogłębisz wiedzę na temat oceny potencjału dla turystyki, planowania jej rozwoju na wybranych obszarach i działalności w podmiotach komercyjnych, a po ich zakończeniu zdobędziesz tytuł magistra.

W ramach studiów zdobędziesz wiedzę na temat regionów turystycznych, poznasz m.in. zasady gospodarki przestrzennej w turystyce, tworzenia produktów turystycznych, a także marketingu w turystyce. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat hotelarstwa, transportu, pilotażu i działalności touroperatorskiej. Dodatkowo dokonasz wyboru z szerokiej puli przedmiotów  fakultatywnych, np. na temat biznesplanu, negocjacji w biznesie, polityki turystycznej, rewitalizacji czy komunikacji międzykulturowej. W ramach pracy magisterskiej możesz wybrać temat związany z Twoimi zainteresowaniami, a zdobyte podczas badań wiedza i kompetencje wzmocnią Twój potencjał na rynku pracy.

Więcej informacji o programie znajdziesz na: https://geogr.uni.wroc.pl/turystyka-mgr

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować np. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej prowadzących działalność w zakresie turystyki, rozwoju regionalnego i lokalnego czy ochrony środowiska. Będziesz ponadto przygotowany do pracy w firmach konsultingowych i doradczych z zakresu turystyki, a także w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz ochrony środowiska kulturowego.

 

Ćwiczenia terenowe

Oprócz wykładów, ćwiczeń i seminariów, specyficzną formą kształcenia na tym kierunku są ćwiczenia terenowe realizowane po I roku studiów i pozwalające na poszerzenie wiedzy oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych z zakresu turystyki.

 

Koła naukowe i działalność naukowo-badawcza

W instytucie działa Koło Naukowe Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego oraz SKNG Human Geography. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych. Zobacz listę

 

Co po studiach:

- miejsca zatrudnienia

Absolwent turystyki może uzyskać zatrudnienie:

  • na różnych szczeblach administracji samorządowej oraz instytucjach ochrony środowiska, usługowych i gospodarczych,
  • w firmach turystycznych,
  • w hotelach i gospodarstwach agroturystycznych,
  • w firmach eksperckich, konsultingowych i ciałach opiniotwórczych związanych z turystyką,
  • w służbach ochrony przyrody (parki narodowe i krajobrazowe),
  • w służbach i instytucjach związanych z monitoringiem środowiska przyrodniczego,
  • w biurach i organizacjach badania opinii społecznych,
  • w firmach handlowych, marketingowych,
  • w międzynarodowych instytucjach konsultingowych pracujących na rzecz turystyki.

-dalsze możliwości uczenia się

Po ukończeniu studiów II stopnia możesz kontynuować naukę na studiach III stopnia w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Kolegium Doktorskiego Geografii  i  Geologii) prowadzącej kształcenie m.in. w dyscyplinie naukowej: geografia  społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz studiach III stopnia oferowanych przez inne uczelnie w Polsce lub za granicą.

 

Zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uni.wroc.pl