Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia ministra

 


 

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, zobowiązani są skontaktować się z koordynatorem Ewą Zych.
 
Wnioski należy złożyć wyłącznie w systemie ZSUN/OSF w terminie do 25 października 2021 r. Moduł ,,wniosek o stypendium ministra dla studenta'' będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF do 1 października 2021r.