Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia ministra

 


 

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia, zobowiązani są skontaktować się z koordynatorem Alicją Zalewską.