Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Staże studenckie organizowane w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022

staze _ZPU1_zalacznik_1 lib-staze-_zpu1_zalacznik_1.docx
staze _ZPU1_zalacznik_2 lib-staze-_zpu1_zalacznik_2.docx
staze _ZPU1_zalacznik_3 lib-staze-_zpu1_zalacznik_3.docx
staze _ZPU1_zalacznik_4 lib-staze-_zpu1_zalacznik_4.docx
staze _ZPU1_zalacznik_5 lib-staze-_zpu1_zalacznik_5.docx
staze _ZPU1_zalacznik_6 lib-staze-_zpu1_zalacznik_6.docx
staze _ZPU1_zalacznik_7 lib-staze-_zpu1_zalacznik_7.docx
staze _ZPU1_zalacznik_8 lib-staze-_zpu1_zalacznik_8.docx
staze _ZPU1_zalacznik_9 lib-staze-_zpu1_zalacznik_9.docx
staze _ZPU1_zalacznik_10 lib-staze-_zpu1_zalacznik_10.docx
Regulamin staży studenckich lib-regulamin-stazy-studenckich.pdf
Wzór umowy lib-wzor-umowy.pdf
Jednostki przyjmujace na staż ZPU1 lib-jednostki_przyjmujace_na_staz_zpu1_2019-07-24.pdf
Lista osób przyjętych na płatne staże w ramach projektu ,,Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018/2022'' lib-staze_zpu1_przyjeci_na_staze_2019.pdf
Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 lib-staz-oferta-2020.pdf
STAŻE 2020 - osoby przyjęte na staż lib-staze-2020-osoby-przyjete-na-staz.pdf
STAŻE oferta 2020 geografia lib-staze-oferta-2020-geografia.pdf
STAŻE propozycje ofert dla studentów geografii i gospodarki przestrzennej 2020-2021 lib-staze-propozycje-ofert-dla-studentow-geografii-i-gospodarki-przestrzennej-2020-2021.pdf
STAŻE 2020 - lista przyjętych lib-staze_2020-lista_przyjetych.pdf
STAŻE oferta 2021 geografia i gospodarka przestrzenna lib-staze-oferta-2021-geografia-i-gospodarka-przestrzenna.pdf
Lista osób zakwalifikowanych na staże 2021 GEOGRAFIA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA lib-lista-osob-zakwalifikowanych-na-staze-2021-geografia-i-gospodarka-przestrzenna.pdf