Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rekrutacja 2021/2022

Studia I i II stopnia


Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Geografia, turystyka, gospodarka przestrzenna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia I stopnia na kierunku

Inżynieria geologiczna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Geografia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Geologia (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Gospodarka przestrzenna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Inżynieria geologiczna (załącznik)

 

Zagadnienia tematyczne do rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku

Turystyka (załącznik)


SZKOŁA DOKTORSKA

 

Rekrutacja 2021/2022

Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii

 

 

Rekrutacja 2021/2022

Kolegium Doktorskie Geografii i Geologii

w ramach projektu badawczego OPUS