Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Regulaminy studiów

 

Regulamin studiów obowiązujący od 1 października 2021 roku


Załącznik do Regulaminu Studiów uchwalony przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 pazdziernika 2021 (załącznik) oraz przyjęte wzory załączników do niniejszego regulaminu:

 

Wzory podań do załącznika do regulaminu studiów uchwalonego przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

 


 

Regulamin ćwiczeń terenowych (załącznik)

Regulamin studiów III stopnia (załącznik1) (załącznik2)