Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Postępowania o nadanie tytułu profesora - 'Nowy' tryb

 

dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr.

Uchwała (załącznik 1); (załącznik 2)

Decyzja (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3); (recenzja 4); (recenzja 5)

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora - 'Stary' tryb

 

Rada Wydziału wszczęła postępowanie o nadanie tytułu profesora:

 

1. dr hab. Franciszkowi Czechowskiemu prof. UWr. w dniu 20 kwietnia 2012 r.

Postępowanie zakończone
2. dr hab. Władysławowi Hasińskiemu prof. UWr. w dniu 20 września 2013 r.

Postępowanie zakończone.
3. dr hab. Zdzisławowi Jary prof. UWr. w dniu 20 września 2013 r.

Postępowanie zakończone.
4. dr hab. Krzysztofowi Migale prof. UWr. w dniu 20 września 2013 r.

Postępowanie zakończone.
5. dr hab. Andrzejowi Soleckiemu prof. UWr. w dniu 20 września 2013 r.

Postępowanie zakończone.
6. dr hab. Agnieszcze Gałuszka prof. UJK w Kielcach  w dniu 28 czerwca 2013 r.

Postępowanie zakończone.