Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Postępowania habilitacyjne - 'Nowy' tryb postępowania

dr Tomasz Szczepański
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)

Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku (załącznik)

Postępowanie zakończone

 


 

dr Małgorzata Malkiewicz
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)

Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku (załącznik)

Postępowanie zakończone

 


 

dr Stanisław Burliga
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)

Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku (załącznik)

Postępowanie zakończone

 


 

dr Rafał Tyszka
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)

Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku (załącznik)

Postępowanie zakończone

 


 

dr Paweł Raczyński
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)

Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku (załącznik)

Postępowanie zakończone

 


 

dr Piotr Moska
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)

Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku (załącznik 1); (załącznik 2)

Postępowanie zakończone

 


 

dr Marek Kasprzak
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)

Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej nauki o Ziemi i środowisku (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Waldemar Spallek
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Mateusz Strzelecki
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)

Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Magdalena Matusiak-Małek
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Sebastian Buczyński
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Krzysztof Janc
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr inż. Jan Urban
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)

Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Sylwia Dołzbłasz
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Agnieszka Latocha
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Robert Szmytkie
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Marek Błaś
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Małgorzata Werner
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Jakub Kierczak
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (zmiana) (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Piotr Owczarek
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 

 


 

dr Anna Pietranik

Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Mariusz Szymanowski
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Maciej Kryza
Wniosek (załącznik)

Autoreferat (załącznik)
Harmonogram postępowania (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Anna Górecka-Nowak (19 czerwca 2012)
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Maciej Bogusław Górka
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Jacek Gurwin
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Skład Komisji (załacznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)

Recenzje (recenzja 1); (recenzja 2); (recenzja 3);
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habiIitowanego (załącznik)
Postępowanie zakończone

 

Postępowania habilitacyjne - 'Stary' tryb postępowania

 

Zakończone przewody habilitacyjne

 

Po przeprowadzeniu postępowania opiniodawczego , przeprowadzeniu i przyjęciu kolokwium habilitacyjnego uchwałą Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali :

 

Dziedzina : nauki o Ziemi                  dyscyplina : geologia

1. dr Robert Tarka                     20.06.2008 r.

2. dr Agnieszka Gałuszka                  07.11.2008 r.

3. dr Henryk Marszałek                     05.12.2008 r.

4. dr Marek Awdankiewicz                  13.11.2009 r.

5. dr Jacek Szczepański                     21.06.2011 r.

6. dr Jurand Wojewoda                     17.02.2012 r.

7. dr inż. Irena Matyasik                    14.12.2012 r.

8. dr Antoni Muszer                     08.11.2013 r.

 

Dziedzina : nauki o Ziemi                  dyscyplina: geografia

1. Dr Zdzisław Jary                       20.06.2008 r.

2. dr Dariusz Ilnicki                       19.11.2010 r.

3. dr Jacek Potocki                        15.04.2011 r.

4. dr Tomasz Niedzielski                     17.06.2011 r.

5. dr Krzysztof Widawski                       22.06.2012 r.

6. dr Joanna Szczepankiewicz- Battek                15.03.2013 r.

7. dr Andrzej Raczyk                     20.12.2013 r.

8. dr Jan Wójcik                       21.03.2014 r.

9. dr Beata Namyślak                        03.07.2015 r.