Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Koła naukowe

 

Studenckie  Koło Naukowe Geografii im. Juliana Czyżewskiego

strona www

Opiekunowie - dr hab. Agnieszka Latocha, dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr.
 
Studenckie Koło Naukowe Geografów „Human Geography”
Prezes: vacat.
Opiekunowie: dr hab. Robert Szmytkie, dr Przemysław Tomczak.


Studenckie Koło Naukowe  Gospodarki Przestrzennej

Przewodnicząca – Wiktoria Pogorzelska.

Opiekunowie naukowi - dr hab. Dariusz Ilnicki oraz dr hab. Andrzej Raczyk.

 

Studenckie Koło naukowe Ochrony Środowiska

strona www

facebook

Przewodniczący - wakat.

Opiekun naukowy - dr Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz.

 

Studenckie Koło Naukowe Geologów

strona www

Przewodniczący - Adam Wojtyna,

Opiekun naukowy - dr Dawid Białek.