Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Historia Wydziału

 

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaKorzenie Wydziału wywodzą się z Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, w obrębie którego rozwijające się nauki przyrodnicze - biologia, biochemia i biotechnologia, geografia i geologia – usamodzielniły się tworząc osobne Wydziały.


Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (WNZKŚ) rozpoczął działalność 1 września 2006 roku. Pierwszym dziekanem Wydziału został prof. dr hab. Stanisław Staśko.               Władze  Wydziału

        Kadencja od 1 września  2006  do 30 sierpnia  2012  r.

       Dziekan     prof. dr hab. Stanisław Staśko 

       Prodziekani    

 

       Kadencja od 1 września  2012  do 30 sierpnia  2016  r.

       Dziekan              prof.dr hab. Zdzisław Jary

       Prodziekan ds. nauczania         dr hab. Dariusz Ilnicki

       Prodziekan ds. studenckich    dr hab. Jacek Szczepański  prof.nadzw. UWr

      Kadencja od 1 września  2016  do 30 sierpnia  2020  r.

      Dziekan               dr hab. Henryk Marszałek prof nadzw. UWr

      Prodziekan ds. nauczania          dr hab. Dariusz Ilnicki

      Prodziekan ds. studenckich              dr hab. Jakub Kierczak