Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Lista rankingowa

 

Dotacja celowa na przeprowadzenie w 2018 roku badań naukowych  służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich  finansowanych w wewnętrzym trybie konkursowym. 

Granty dla młodych naukowców i doktorantów

 

Konkurs

na Wewnętrzne Projekty Badawcze na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania  Środowiska

 

Dziekan Wydziału ogłasza Konkurs na Wewnętrzne Projekty Badawcze w ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku.

 

  • Szczegółowe zasady Konkursów Wewnętrznych oraz regulamin podziału środków o finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego (załącznik)
  •  Wniosek o przyznanie dotacji ze środków na działalność statutową służących rozwojowi młodych naukowców / uczestników studiów doktoranckich (załącznik)
  •  Kosztorys finansowy projektu /zadania badawczegofinansowanego w ramach  działalności  statutowej – działanie służące rozwojowi młodych naukowców (załącznik)

  • Kalkulacja na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach działalności statutowej
    - działanie służące rozwojowi młodych naukowców (załącznik)
  • Rozliczenie finansowe projektu (zadania badawczego) finansowego w ramach działalności statutowej

    –  działanie służące rozwojowi młodych naukowców (załącznik)

  • Wydziałowa komisja (załącznik)

 

Wnioski  należy składać w dziekanacie Wydziału  do dnia 15 września 2018 r. 

 

 

                                                                                                                   Dziekan

                                                                                             Dr hab. Henryk  Marszałek  prof.UWr