Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia III stopnia - doktoranckie - Geologia

 

Kierownik studiów
Prof. dr hab. Jacek Puziewicz
Tel. (71) 375-9211
e-mail

 

Forma studiów: stacjonarna

 

Studia Doktoranckie (do 2019)