Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Studia I stopnia - licencjat - Geologia

  • Plany,  rozkład zajęć, programy oraz sylabusy (odnośnik)
  • Praca i  egzamin licencjacki (załącznik)
  • Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej (załącznik)