Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Dziekanat

 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek
10:00 - 14:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 11:00 - 15:00
Piątek dziekanat nieczynny

 


 
Pracownicy dziekanatu

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Justyna Wyporska
(71) 375-9272
 e-mail

 

Zastępca Kierownika Dziekanatu

mgr Aleksandra Grajnert

(71) 375-9272

e-mail

 

Wydziałowy koordynator do spraw zamówień publicznych
mgr Magdalena Pisarska
(71) 375-9562
 e-mail

 

Pełnomocnik dziekana ds. finansowo-administracyjnych
mgr Joanna Łata
(71) 375-9519
 e-mail

 

Geografia,

gospodarka przestrzenna, turystyka
mgr Jolanta Korczyk
tel. (71) 375-9274
e-mail

Geologia, inżynieria geologiczna, studia doktoranckie geografii i geologii, szkoła doktorska

mgr Magdalena Skałecka

tel.(71) 375-9274

e-mail

 

Specialności: Tourism & hospitality, applied geoscience  oraz sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów

Ewa Zych
tel. (71) 375-9275
e-mail


Zakres działania dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 


 

Dziekan i Prodziekani Wydziału przyjmują:

dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr
Dziekan Wydziału

poniedziałek od 9:00 do 10:00

 

dr hab. Waldemar Spallek
Prodziekan ds. nauczania
poniedziałek od 11:00 do 12:00

środa od 10:00 do 11:00

dr hab. Jacek Szczepański. prof. UWr
Prodziekan ds. studenckich

środa od 11:00 do 12:00

czwartek od 10:00 do 11:00

 

 

Zakres obowiązków i kompetencji prodziekanów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska