Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

 

Bezpieczeństwo informacji

Zarządzenie Rektora UWr Nr 142/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach informatycznych oraz zasad korzystania z infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Zarządzenie Dziekana Nr 8/2018 w sprawie  wprowadzenia   regulaminu użytkowania sieci lokalnej  na  wydziale

Lista darmowego oprogramowania oraz programów szyfrujących do instalacji na komputerach służbowych

 

Kontakt : przemyslaw.babula@uwr.edu.pl

 

Ochrona danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych

Zarządzenie Rektora nr 79/2012  w sprawie ochrony danych osobowych

Zarządzenie Rektora nr 4/2019  w sprawie ochrony danych osobowych