Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Aktualności

STAŻE DLA STUDENTÓW 09 lipiec 2019 11:20

Wydziałowa Komisja Stażowa informuje, że dostępna jest już lista jednostek przyjmujących na staże w ramach projektu 'Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'.
 
Lista dostępna jest w zakładce Praktyki i staże
 
Informujemy jednocześnie, iż studenci I roku specjalności Geografia i Gospodarka Przestrzenna zainteresowani odbyciem płatnego stażu w jednostkach znajdujących się na liście, mogą już składać odpowiednie dokumenty (ich wykaz znajduje się w Regulaminie staży, w p. VIII §10).
 
Termin przesyłania zgłoszeń na staże (studenci): 21 lipca 2019 r.
Termin ogłoszenia listy stażystów: 24 lipca 2019 r.
 
Koordynatorem Staży na naszym Wydziale jest dr Przemysław Tomczak (przemyslaw.tomczak@uwr.edu.pl).

SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 22 maj 2019 12:37

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'' realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

 

  Na wszystkie formy wsparcia rekrutacja trwa do 27 maja 2019 r.

 


 

Szkolenie „Zastosowania statystyki w opracowywaniu wyników badań przyrodniczych w programie Statistica – metody podstawowe' 03 czerwiec 2019 14:12

Lista zakwalifikowanych osób do szkolenia „Zastosowania statystyki w
opracowywaniu wyników badań przyrodniczych w programie Statistica –
metody podstawowe”

 


  Lista uczestników-Statistica edycja 1

  Lista uczestników-Statistica edycja 2

  

  Harmonogram szkolenia Statistica

 

1.    Pierwsza edycja - w dniach 11-12.06.2019 w godzinach 9:00 - 16:00 w sali 151 ul Cybulskiego 32 (I piętro) – pracownicy ING
2.    Druga edycja - w dniach 17-18.06.2019 w godzinach 9:00 - 16:00 w sali 151 ul Cybulskiego 32 (I piętro) – pracownicy IGRR

 

  • Podstrona 2 z 2
  • 1
  • 2