Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Ogłoszenie - STAŻE 27 marzec 2023 11:24

Wydziałowa Komisja Stażowa informuje, że dostępna jest już lista jednostek przyjmujących na staże w semestrze letnim 2022/2023 w ramach projektu 'Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023'.

Lista jednostek dostępna jest tu: (pobierz)
Informujemy, iż studenci I roku studiów II stopnia Geografia, zainteresowani odbyciem płatnego stażu w jednostkach znajdujących się na liście, mogą składać odpowiednie dokumenty - formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym, których wzór dostępny jest na stronie https://old.uni.wroc.pl/projekty-uwr/projekty-spoleczne/zintegrowany-program-rozwoju-uniwersytetu-wroclawskiego-ii-2019-2023/studenci/staze/ (plik: Formularz zgłoszeniowy dla studentów). Należy dołączyć również oświadczenie, że nie brało się udziału w innych programach stażowych w ramach programu POWER. Wszystkie dokumenty należy przesłać w postaci skanów na adres mailowy: krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl
Termin przesyłania zgłoszeń studentów na staże: do 17 kwietnia 2023 r.Termin ogłoszenia listy stażystów: do 21 kwietnia 2023 r.
Planowany termin realizacji staży: od maja do lipca 2023 r. (szczegółowe terminy będą ustalane wraz ze studentami i instytucjami przyjmującymi).
Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie staży, głównie §8 (https://old.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/04/Regulamin-sta%C5%BCy.pdf).
 

Koordynatorem staży na Wydziale jest dr Krzysztof Kołodziejczyk (krzysztof.kolodziejczyk@uwr.edu.pl), zaś członkami komisji konkursowej dr inż. Dorota Borowicz-Mićka i dr Jacek Skurzyński.