Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Kujaw” 20 – 21 października 2022 03 październik 2022 11:29

Uwaga! Studenci kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna, Ochrona środowiska – przedłużamy do 13.10.2022 rekrutację na wizytę studyjną podnoszącą kompetencje zawodowe (górnictwo, geologia i ochrona środowiska obszarów górniczych), komunikacyjne, analityczne i interpersonalne studentów kierunków Geologia, Inżynieria geologiczna i Ochrona środowiska w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

 

„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Kujaw”

20 – 21 października 2022

 

Do rekrutacji zapraszamy również Studentów II i III roku studiów I stopnia Geografii, Turystyki

Gospodarki przestrzenne