Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
IMMATRYKULACJA 22 wrzesień 2022 14:28

IMMATRYKULACJA

NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

 

05.10.2022 (środa)

 

ORATORIUM MARIANUM – pl. Uniwersytecki 1

 

godzina 10:00 – 12.00

 

  1. Uroczysta IMMATRYKULACJA studentów I i II stopnia kierunków: Geografia, Gospodarka przestrzenna, Turystyka, Geologia, Inżynieria geologiczna.
  1. Spotkanie z władzami dziekańskimi oraz Dyrektorami Instytutów ING I IGRR.
  1. Wykład inauguracyjny dr hab. Dagmary Tchorz-Trzeciakiewicz 'Promieniowanie naturalne w środowisku'.
  1. Spotkanie z Prorektorem ds. Badań Naukowych dr hab. Arturem Błażejewskim, prof. UWr.
  1. Spotkanie z przedstawicielem Samorządu Studentów UWr.

 

INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO  

  

05.10.2021 (środa)  

spotkanie z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych – dr Małgorzatą Wieczorek oraz opiekunami roku (zapoznanie z regulaminem studiów i przekazanie najważniejszych informacji) w sali 321, ul. Kuźnicza 49/55: 

  

9.00 – 9:45 Geografia 

12.00 – 12:45 Gospodarka przestrzenna 

13:00 – 13:45 Turystyka  

 

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

 

05.10.2022 (środa)

13.00 – 14.30 - spotkanie z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych – dr Magdaleną Modelska (zapoznanie z regulaminem studiów i przekazanie najważniejszych informacji), spotkania z opiekunami roku, koordynatorem programu Erasmus; koordynatorem ds. praktyk zawodowych i współpracy z przemysłem, przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego w sali 503 plac Borna 9

 

Szkolenia biblioteczne - Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych – ul. Cybulskiego 38

 

14.30 – 15.00 Geologia

15.00 – 15.30 Inżynieria geologiczna

 

KIERUNKI ANGLOJĘZYCZNE ORAZ PROGRAM ERASMUS

 

05.10.2022 (Środa)

 

11.30 - 13.00 - spotkanie z koordynatorami specjalności „Tourism and Hospitality” (dr M. Duda-Seifert) oraz „Applied Geoscience” (dr hab. A. Potysz) i z zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych – dr Małgorzatą Wieczorek

Gmach Główny UWr– pl. Uniwersytecki 1 – sala 336

 

29.09.2022 (Czwartek)

14:00 - Spotkanie z koordynatorem PROGRAMU ERASMUS dr Filipem Duszyńskim

Gmach Główny UWr– pl. Uniwersytecki 1 – sala 336

 

ODBIÓR LEGITYMACJI

 

Osoby które dokonały opłaty za legitymacje i złożyły ślubowanie elektroniczne w systemie USOS będą mogły odbierać legitymację w Dziekanacie Wydziału Nauk o Ziemi I Kształtowania Środowiska – ul. Cybulskiego 30 – III piętro w terminie od 3 października 2022 w godzinach pracy dziekanatu.