Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie NCN 11 lipiec 2022 15:07

Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS 22 pt. „Zachowanie pierwiastków metalicznych w czasie karbonatyzacji skał ultramaficznych i związanych z nimi odpadów górniczych i hutniczych” kierowanym przez dr hab. Jakuba Kierczaka, prof. UWr w Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej, Instytut Nauk Geologicznych.

Termin składania ofert: 24 lipca 2022.