Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Górnego Śląska” 22 – 23 października 2021 14 październik 2021 12:16

Ogłaszamy, że pozostało jedno miejsce dla studentki/studenta kierunku    Ochrona środowiska (II i III rok studiów I stopnia) w wizycie studyjnej podnoszącej kompetencje zawodowe komunikacyjne, analityczne i interpersonalne w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022''

 

„Wizyta studyjna w zakładach górniczych Górnego Śląska”

22 – 23 października 2021

 

Zapraszamy do składania dokumentów do dnia 18 października 2021 r. w Dziekanacie WNZKS