Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
DIAMENTOWY GRANT 22 marzec 2021 09:37

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, dziewiąty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. 
Laureatem konkursu został Pan Hubert Mazurek, student studiów II stopnia na kierunku geologia.
Pan Hubert Mazurek otrzymał kwotę 220 00,00 zł na realizację samodzielnego projektu badawczego pt. 'Procesy kontrolujące budżet pierwiastków chalkofilnych i syderofilnych w skałach płaszcza litosferycznego o zróżnicowanej historii geochemicznej'