Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

« Powrót
SZKOLENIA DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK O ZIEMI i KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 01 październik 2019 10:33

Zapraszamy do udziału w formach wsparcia dedykowanych nauczycielom akademickim Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w projekcie:

 „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022'' realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

 


 

Regulamin rekrutacji pracowników na szkolenia i staże w ramach ZPU 1

 

UAV 1 - informacja o szkoleniu

UAV 2 - informacja o szkoleniu

Wstepny plan szkoleń UAV

ArcGIS 1 - informacja o szkoleniu

ArcGIS 2 - informacja o szkoleniu

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Oświadczenie-dane osobowe

 

Wyniki rekrutacji:

UAV 1

UAV 2

ArcGIS 1

ArcGIS 2