Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-9274
          +48 (71) 375-9275
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Akredytacje

 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny programowej kierunków  prowadzonych  na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę  pozytywną  dla  :

  • Kierunku geografia

Uchwała PPKA  nr  611/2015  z dnia  3 września 2015 r. (załącznik)

  • Kierunku geologia

Uchwała PPKA  nr 675/2017 z dnia  7 grudnia 2017 r. (załącznik)