Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia ministra

 

Termin złożenia wniosku o stypendium ministra (załącznik)

 


 

Stypendia ministra dla studentów 2016
a) Stypendia ministra dla studentów - informacje ogólne (załącznik);
b) Terminy do złożenia wniosku (załącznik);
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody (załącznik);
d) Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek do pobierania stypendium (załącznik).

 


 

Stypendia ministra dla doktorantów 2016
a) Stypendia ministra dla studentów - informacje ogólne (załącznik);
b) Terminy do złożenia wniosku (załącznik);
c) Oświadczenie o wyrażeniu zgody (załącznik);
d) Oświadczenie dotyczące spełnienia przesłanek do pobierania stypendium (załącznik).

 


 

Uprzejmie informujemy że od roku akademickiego 2015/2016 ulegają zmianie przepisy w sprawie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia przyznawanych:

STUDENTOM - Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015 roku (załacznik);
DOKTORANTOM - Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2015 roku (załacznik).

     Wnioski o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć – które zaopiniuje Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na posiedzeniu 25 września 2015 roku - należy złożyć w 2 egzemplarzach w Dziekanacie Wydziału do dnia 21 września 2015 r. (pismo Dziekana w zalączniku) (04 września 2015).

 


 

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015, studenci i doktoranci zobowiązani są złożyć w dziekanacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2014 r. Do wniosku student/doktorant zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające osiągnięcia, stosowne oświadczenie, którego wzór znajduje się na głównej stronie UWr oraz indeks (pismo Dziekana w zalączniku) (10 lipca 2014).

 


 

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014, studenci i doktoranci zobowiązani są złożyć w dziekanacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013 r. Do wniosku student/doktorant zobowiązany jest dołączyć dokumenty poświadczające osiągnięcia, stosowne oświadczenie, którego wzór znajduje się na głównej stronie UWr oraz indeks (04 czerwca 2013).

 


 

Sposób wyłaniania 5% najlepszych studentów ubiegających się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia od roku akademicki 2013/2014 obowiązujący na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w Uniwersytecie Wrocławskim (załącznik) (04 czerwca 2013)

Sposób wyłaniania 5% najlepszych doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia od roku akademicki 2013/2014 obowiązujący na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w Uniwersytecie Wrocławskim w dziedzinie nauk o Ziemi (załącznik) (04 czerwca 2013)

 


 

Nowe zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Od 01 października 2012 r. wchodzą w życie nowe akty prawne dotyczące przyznawania stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe stypendium ministra za wybitne osiągnięcia będzie miało bardziej prestiżowy charakter, gdyż ranga osiągnięć została ustalona na wyższym niż dotychczas poziomie.
     Prosimy o zapoznanie sie z ogłoszeniem w tej sprawie, które znajduje się w załączniku (załącznik). Informacje o wyżej wspomnianych stypendiach umieszczone na stronach MNiSW znajdują się również na stronie domowej Uniwersytetu Wrrocławskiego, a odnośniki do których znajdują się na końcu podstrony.
     Szczegółowe kryteria oceny wniosków stanowiących podstawę ustalania listy rankingowej zostaną zamieszczone na stronie domowej Wydziału najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia (10 sierpnia 2012)

 


 

Informacje o Stypendium Ministra dla studentów (odnośnik) (06 lipca 2012)

Informacje o Stypendium Ministra dla doktorantów (odnośnik) (06 lipca 2012)