Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Samorząd studencki

 

Wydziałowa Rada Doktorantów

 

mgr Piotr Pawliczek

  e-mail
 

mgr Aleksandra Michniewicz

  e-mail
 

mgr Mateusz Ćwiek

  e-mail
 

mgr Marcin Goleń

  e-mail

 


Przedstawiciel doktorantów do Rady Wydziału

        mgr Mateusz Ćwiek

  e-mail
     

 Przedstawiciel doktorantów do Sądu Dyscyplinarnego

 

mgr  Łukasz Pawłowski

  e-mail
       

 Delegat do Sejmiku Doktorantów

 

mgr Marcin Goleń

  e-mail
       

Przedstawiciel doktorantów do Wyborczej Komisji rewizyjnej

 

mgr Iwona Korybska-Sadło

  e-mail
       

 


 Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

  Oskar Bakun  - Starosta Wydziału e-mail
 

 

Michał Halicki

 

 - Przedstawiciel do Parlamentu

Studentów

 

e-mail

       

(Aktualizacja 30 kwietnia 2018)