Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Samorząd studencki

Wydziałowa Rada Doktorantów

 

  mgr Danuta Lipa Studia Doktoranckie Geologii e-mail
  mgr Aleksander Kowalski Studia Doktoranckie Geologii e-mail
  mgr Agnieszka Lisowska Studia Doktoranckie Geografii e-mail
  mgr Arkadiusz Ochmański Studia Doktoranckie Geografii e-mail
       

 

Sejmik Doktorantów

 

  mgr Mateusz Ćwiek Studia Doktoranckie Geologii e-mail
  Kamila Ryzner Studia Doktoranckie Geografii e-mail
       

 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

 

       
       
       

(Aktualizacja 08 lutego 2016)