Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

  Posiedzenia  Rady  Wydziału Nauk o Ziemi i KształtowaniaŚrodwiska  w roku akademickim 2017 / 2018

  (terminy posiedzeń )

 

Seniorzy Wydziału:

 

 1. Prof. zw. dr hab. inż. Franciszek Czechowski
 2. Dr hab. Maria Dubicka prof.UWr
 3. Prof. zw. dr hab. Andrzej Grodzicki
 4. Dr hab. Władysław Hasiński prof.UWr
 5. Dr hab. Edyta Jakubowicz prof. UWr
 6. Prof. dr hab. Andrzej Jasiński
 7. Dr hab. Teresa Kuszell prof. UWr
 8. Dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska prof. UWr
 9. Prof. zw. dr hab. Jan Łoboda
 10. Prof.zw.  dr hab. Alfred Majerowicz
 11. Dr hab.  Michał Mierzejewski prof.UWr
 12. Prof. zw. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic
 13. Dr hab. Jerzy Pyka prof.UWr
 14. Prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński
 15. Prof. dr hab. Adolf Szponar
 16. Prof. zw. dr hab. Irena Wojciechowska
 17. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
 18. Dr hab. Wiesława Żyszkowska prof. UWr

Pracownicy samodzielni:

 1. Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr     Dziekan
 2. Dr hab. Dariusz Ilnicki         Prodziekan d.s. nauczania
 3. Dr hab. Jakub Kierczak               Prodziekan d.s. studenckich
 4. Prof. dr hab. Paweł Aleksandrowski
 5. Dr hab. Marek Awdankiewicz prof. UWr
 6. Dr hab. Marek Błaś
 7. Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciok
 8. Dr hab. Krystyna Choma-Moryl prof. UWr
 9. Dr hab. Anna Górecka-Nowak
 10. Dr hab. Maciej Górka prof.UWr
 11. Dr hab. Piotr Gunia prof. UWr
 12. Dr hab. Piotr Jacek Gurwin prof. UWr
 13. Prof. dr hab. Zdzisław Jary
 14. Prof. zw. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek
 15. Dr hab. Maciej Kryza prof. UWr
 16. Dr hab. Alicja Krzemińska
 17. Prof. dr hab. Krzysztof Migała
 18. Prof. zw. dr hab. Piotr Migoń
 19. Dr hab. Antoni Muszer
 20. Dr hab. Beata Namyślak
 21. Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr
 22. Dr hab. Piotr Owczarek
 23. Dr hab. Anna Pietranik
 24. Prof. zw. dr hab. Jacek Puziewicz
 25. Dr hab. Andrzej Raczyk
 26. Dr hab. Marta Rauch
 27. Dr hab. Jerzy Sobotka prof. UWr
 28. Prof. dr hab. Andrzej Solecki
 29. Prof. zw. dr hab. Stanisław Staśko
 30. Dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr
 31. Dr hab. Robert Szmytkie
 32. Dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr
 33. Dr hab. Robert Tarka
 34. Dr hab. Małgorzata Werner
 35. Dr hab. Krzysztof Widawski
 36. Dr hab. Jurand Wojewoda
 37. Dr hab. Jan Wójcik

Przedstawiciele adiunktów, asystentów i  wykładowców:

 1. Dr  Wojciech Drzewicki
 2. Dr Krzysztof Kołodziejczyk
 3. Dr Magdalena Modelska
 4. Dr Mateusz Strzelecki
 5. Dr Adriana Trojanowska-Olichwer
 6. Dr Małgorzata Wieczorek

Przedstawiciele pracowników nie  będących nauczycielami:

 1. Mgr Piotr Adamczyk
 2. Mgr Marta Buczyńska
 3. Mgr Małgorzata Śpiewak

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. mgr Mateusz Ćwiek
 2. Oskar Bakun
 3. Paweł Derkowski
 4. Michael Halicki
 5. Michał Obała
 6. Anna Płaczek
 7. Piotr Siwiec

Przedstawiciele związków zawodowych:

 1. dr Mieczysław Sobik