Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Terminarz rad wydziału w roku akademickim 2016 / 2017 (terminarz)

 

Seniorzy Wydziału:

 

 1. Dr hab. prof. UWr Maria Dubicka
 2. Prof. dr hab. Kazimierz Dziedzic
 3. Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki
 4. Dr hab. Edyta Jakubowicz prof. UWr
 5. Prof. dr hab. Andrzej Jasiński
 6. Dr hab. Teresa Kuszell prof. UWr
 7. Dr hab. Barbara Lubicz-Miszewska prof. UWr
 8. Prof. zw. dr hab. Jan Łoboda
 9. Prof. dr hab. Alfred Majerowicz
 10. Dr hab. prof. UWr Michał Mierzejewski
 11. Prof. zw. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic
 12. Dr hab. prof. UWr Jerzy Pyka
 13. Prof. zw. dr hab. Michał Sachanbiński
 14. Prof. dr hab. Adolf Szponar
 15. Dr hab. prof. Jan Tomaszewski
 16. Prof. dr hab. Irena Wojciechowska
 17. Prof. zw. dr hab. Jerzy Wyrzykowski
 18. Dr hab. Wiesława Żyszkowska prof. UWr

Pracownicy samodzielni:

 1. Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr     Dziekan
 2. Dr hab. Dariusz Ilnicki         Prodziekan d.s. nauczania
 3. Dr hab. Jakub Kierczak               Prodziekan d.s. studenckich
 4. Dr hab. Marek Awdankiewicz prof. UWr
 5. Prof. zw. dr hab. Stanisław Ciok
 6. Dr hab. Krystyna Choma-Moryl prof. UWr
 7. Prof. zw. dr hab. Franciszek Czechowski
 8. Dr hab. Anna Górecka-Nowak
 9. Dr hab. Maciej Górka
 10. Dr hab. Piotr Gunia prof. UWr
 11. Dr hab. Piotr Jacek Gurwin prof. UWr
 12. Dr hab. Władysław Hasiński prof. UWr
 13. Prof. dr hab. Zdzisław Jary
 14. Prof. zw. dr hab. Mariusz O. Jędrysek
 15. Dr hab. Maciej Kryza prof. UWr
 16. Dr hab. Alicja Krzemińska
 17. Prof. dr hab. Krzysztof Migała
 18. Prof. zw. dr hab. Piotr Migoń
 19. Dr hab. Antoni Muszer
 20. Dr hab. Beata Namyślak
 21. Dr hab. Tomasz Niedzielski prof. UWr
 22. Dr hab. Piotr Owczarek
 23. Dr hab. Anna Pietranik
 24. Prof. zw. dr hab. Jacek Puziewicz
 25. Dr hab. Andrzej Raczyk
 26. Dr hab. Marta Rauch
 27. Dr hab. Jerzy Sobotka prof. UWr
 28. Prof. dr hab. Andrzej Solecki
 29. Prof. zw. dr hab. Stanisław Staśko
 30. Dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr
 31. Dr hab. Mariusz Szymanowski prof. UWr
 32. Dr hab. Robert Tarka
 33. Dr hab. Krzysztof Widawski
 34. Dr hab. Jurand Wojewoda
 35. Dr hab. Jan Wójcik

Przedstawiciele adiunktów, asystentów i  wykładowców:

 1. Dr  Wojciech Drzewicki
 2. Dr Krzysztof Kołodziejczyk
 3. Dr Magdalena Modelska
 4. Dr Mateusz Strzelecki
 5. Dr Adriana Trojanowska-Olichwer
 6. Dr Małgorzata Wieczorek

Przedstawiciele pracowników nie  będących nauczycielami:

 1. Mgr Piotr Adamczyk
 2. Mgr Marta Buczyńska
 3. Mgr Małgorzata Śpiewak

Przedstawiciele doktorantów i studentów:

 1. mgr Mateusz Ćwiek
 2. Oskar Bakun
 3. Paweł Derkowski
 4. Michael Halicki
 5. Katarzyna Kądziołka
 6. Michał Obała
 7. Magdalena Pawłowska
 8. Anna Płaczek
 9. Piotr Siwiec
 10. Mateusz Szadkowski
 11. Katarzyna Zboińska

Przedstawiciele związków zawodowych:

 1. dr Mieczysław Sobik