Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

MOST

Program mobilności studentów i doktorantów

        

 

     Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studenckiej i Doktoranckiej „MOST”. Program – funkcjonujący od 15 lat – umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób. Rekrutacja na semestr letni i cały rok akademicki 2019/2020 trwa od 15 kwietnia do 15 maja. Aby skorzystać z tej oferty, należy przede wszystkim odwiedzić stronę internetową Programu MOST, na której można zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi funkcjonowania Programu, a także – nie odchodząc od biurka – zgłosswoją kandydaturę.

 

     Podstawowymi zaletami Programu są:
– możliwość studiowania na jednej z 29 najlepszych uczelni krajowych;
– wybór kierunku obecnie studiowanego lub pokrewnego;
– samodzielne opracowanie planu zajęć, uczęszczanie na przedmioty nie będące w ofercie Uczelni Macierzystej.
     Zapoznaj się z aktualną ofertą MOST-u oraz załóż konto w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonasz rejestracji i uzyskasz status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.
Dla studentów http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku
Dla doktorantów http://most.amu.edu.pl/index.php/doc/rekrutacjadoc

 

     Studenci, Doktoranci zainteresowani udziałem w Programie MOST składają pisemne wnioski w dziekanacie najpóźniej do dnia 17 maja br. włącznie.
      Zachęcamy do skorzystania z tej oferty oraz śledzenia aktualności dotyczących MOST-u na portalu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/programmost2000

 

Uczelniany Koordynator Programu MOST (studentki, studenci)
Małgorzata Gregier-Głowacka
Uczelniany Koordynator Programu MOST (doktorantki, doktoranci) - Marzena Leszczyńska

 


 

Koordynatorzy programu MOST

na Wydziale

Studia I i II stopnia
kierunek geografia dr Małgorzata Wieczorek 71 375 22 30
kierunek geologia dr Magdalena Modelska 71 375 92 17
Studia III stopnia
Studia Doktoranckie Geografii prof.zw.dr hab. Piotr Migoń

71 375 22 95

Studia Doktoranckie  Geologii prof.zw.dr hab. Jacek Puziewicz 71 375 92 11
     


 

      MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rokakademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.
      Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

      Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

     W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest linkhttps://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

 


 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej rekrutacji do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST”.
      

Wydział oferuje:

  • po 5 miejsc na każdym prowadzonym kierunku (geografia, geologia, gospodarka przestrzenna, turystyka, inżynieria geologiczna) na studiach I stopnia (licencjat),
  • po 5 miejsc na każdym prowadzonym kierunku (geografia, geologia, gospdarka przestrzenna, inżynieria geologiczna) na studiach II stopnia (magister),
  • po 3 miejsca na każdym prowadzonym kierunku (geografia, geologia) na studiach III stopnia (doktoranckie),

      Zachęcamy do skorzystania z okazji.
      Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu: 
www.most.amu.edu.pl