Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Postępowania habilitacyjne - 'Nowy' tryb postępowania

dr Jakub Kierczak
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (zmiana) (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Piotr Owczarek
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 

 


 

dr Anna Pietranik

Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Mariusz Szymanowski
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Maciej Kryza
Wniosek (załącznik)
Harmonogram postępowania (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Anna Górecka-Nowak (19 czerwca 2012)
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Maciej Bogusław Górka
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Komisja habilitacyjna (załącznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału (załącznik)
Postępowanie zakończone

 


 

dr Jacek Gurwin
Wniosek (załącznik)
Autoreferat (załącznik)
Skład Komisji (załacznik)
Harmonogram postępowania habilitacyjnego (załącznik)
Uchwała Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habiIitowanego (załącznik)
Postępowanie zakończone

Postępowania habilitacyjne - 'Stary' tryb postępowania

 

Rada Wydziału wszczęła przewód habilitacyjny:

 

1. dr inż. Ireny Matyasik w dniu 16 marca 2012 r. Postępowanie zakończone
2. dr Joanny Szczepankiewicz-Battek w dniu 20 kwietnia 2012 r. Postępowanie zakończone
3. dr Antoniego Muszera w dniu 15 marca 2013 r. Postępowanie zakończone
4. dr Andrzeja Raczyka w dniu 15 marca 2013 r. Postępowanie zakończone
5. dr Jana Wójcika w dniu 28 czerwca 2013 r. Postępowanie zakończone
6. dr Beaty Namyślak w dniu 20 września 2013 r. Postępowanie zakończone