Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - stypendia

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019 30 styczeń 2019 08:36

Doktoranci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym        w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są zarejestrować  wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl  

                                

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie doktoranta za 2017 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie - w roku akademickim 2018/2019  - 1.050,00 zł.

Doktorant

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 30 styczeń 2019 08:16

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o pomoc materialną w semestrze zimowym        w roku akademickim 2018/2019 zobowiązani są zarejestrować  wnioski o przyznanie stypendiów w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.usosweb.uni.wroc.pl  

                                

Maksymalna miesięczna wysokość dochodu netto na  osobę w rodzinie studenta  za 2017 rok uprawniająca  do ubiegania się o stypendium socjalne wynosić będzie - w roku akademickim 2018/2019  - 1.050,00 zł.

Studenci,