Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - dydaktyka

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2plus 08 czerwiec 2017 09:16

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2plus

Studenci obecnego (2016/2017) I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2017/2018)

Wymagany poziom i termin egzaminu.pdf

proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 12.06.2017 do 26.06.2017 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl, które znajdują się w zakładce STUDIA STACJONARNE / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później - Zasady uczestnictwa w lektoracie - studia 2 stopnia.

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

UWAGA !

Studenci obecnego I roku, którzy zgodnie z programem studiów mieli obowiązek zdania egzaminu na poziomie B2+ w 1 lub 2 semestrze w roku akademickim 2016/2017, ale nie uczęszczali na lektorat, a także nie zostali zwolnieni z egzaminu, proszeni są o zgłoszenie się na zapisy do Sekretariatu SPNJO w godz. 9.00 – 14.00 , pl. Nankiera 2/3 , pok. 03 w dniach: 12.06.2017 - 26.06.2017.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia ,którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (zob. STUDIA STACJONARNE / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później / zwolnienie z lektoratu).

Lektorat języka obcego dla studentów studiów II stopnia geologii - zapisy 16 czerwiec 2014

ZAPISY na lektorat języka obcego DLA STUDENTÓW studiów II stopnia GEOLOGII, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014. Studenci w programie studiów mają lektorat języka obcego na poziomie B2+ w semestrze 3. Od poniedziałku w systemie USOS zostaną uruchomione zapisy na ten poziom. Informacja znajduje się i w systemie USOS i na stronie SPNJO, w zakładce Studia stacjonarne - rok I i II. W załączniku znajdują się szczegółowe informacje na ten temat (załącznik)

USOS studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia 05 sierpień 2013

Studenci pierwszego roku studiów, w roku akademickim 2013/2014, pierwszego i drugiego stopnia, uzyskają dostęp do systemu usosweb po 15 sierpnia. Po założeniu indywidualnego konta studenci zostaną powiadomieni o sposobie logowania do systemu.

USOS dostęp do indywidualnego konta student 15 lipiec 2013

Studenci - BARDZO WAZNE - w celu uzyskania dostępu do indywidualnego konta studenta należy:

 1. wejść na stronę www.usosweb.uni.wroc.pl,
 2. wybrać opcję 'zaloguj się' (górny prawy róg),
 3. następnie w miejsce loginu wpisać numer indeksu i wybrać 'Zapomniane hasło' (dół okna dialogowego).

W razie problemów z zalogowaniem się w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dziekanatem

 • Podstrona 1 z 2
 • 1
 • 2