Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia - dydaktyka

Odbiór dyplomów 21 lipiec 2017 09:18

Od dnia 24 lipca br. zapraszamy do dziekanatu absolwentów  kierunków:  GOSPODARKA PRZESTRZENNA i GEOGRAFIA po odbiór dyplomów.

Informacje dla I roku I stopnia i II stopnia STACJONARNE Geologia- test kwalifikacyjny z języka obcego 07 lipiec 2017 10:01

GEOLOGIA

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Geologii są zobowiązani wykazać się znajomością języka  obcego ( zalecany język angielski ) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017  do godz. 23.59. 

 

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się   29.09.2017  godz. 08.00

 Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

 

 1. angielski s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
 2. niemiecki s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 3. francuski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 4. hiszpański s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 5. włoski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 6. rosyjski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 

 1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość

            językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej

            lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/

            rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.

            Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie  

            http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

 

 1. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana.
 2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr

 

            W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników

            zespołów językowych od 2 do 30 listopada w celu przepisania oceny.

            Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie

                                   https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

 

 1. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

            Zasady nauczania znajdują się na stronie

            http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne

Informacje dla I roku I stopnia i II stopnia STACJONARNE Geografia - test kwalifikacyjny z języka obcego 07 lipiec 2017 09:56

GEOGRAFIA

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I stopnia studiów stacjonarnych Geografii są zobowiązani wykazać się znajomością języka  obcego ( zalecany język angielski ) na poziomie B2II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają. W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/ w terminie od 1.09. do 24.09.2017  do godz. 23.59. 

 

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  29.09.2017  godz. 08.00

 Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

 

 1. angielski s. 3D ul. Uniwersytecka 7/10
 2. niemiecki s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 3. francuski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 4. hiszpański s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 5. włoski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26
 6. rosyjski s. 318 i s. 418 ul. Uniwersytecka 22/26

 

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 

 1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość

            językową na poziomie co najmniej B2 , świadectwo matury międzynarodowej

            lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/

            rosyjskiej nie muszą  przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.

            Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie  

            http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/certyfikaty-zwalniające-20132014

 

 1. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana.
 2. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr

 

            W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników

            zespołów językowych od 2 do 30 listopada w celu przepisania oceny.

            Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie

                   https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

 

 

 1. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

            Zasady nauczania znajdują się na stronie

            http://www.spnjo.uni.wroc.pl/content/rok-i-i-ii-studia-stacjonarne

 

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2plus 08 czerwiec 2017 09:16

Lektorat języka nowożytnego - poziom B2plus

Studenci obecnego (2016/2017) I roku studiów stacjonarnych II stopnia, którzy zgodnie z programem studiów zobowiązani są uczęszczać na lektorat języka obcego na poziomie B2+ w trzecim semestrze (semestr zimowy 2017/2018)

Wymagany poziom i termin egzaminu.pdf

proszeni są o zapisanie się w systemie USOS UL (patrz instrukcja poniżej) na wybrany język w terminie od 12.06.2017 do 26.06.2017 do godz.23.59.

Wyboru języka nowożytnego dokonuje student w ramach możliwości organizacyjnych Studium.

UWAGA! Studenci nie przystępują do testów kwalifikacyjnych.

Studenci proszeni są o zapoznanie się z informacjami na stronie www.spnjo.uni.wroc.pl, które znajdują się w zakładce STUDIA STACJONARNE / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później - Zasady uczestnictwa w lektoracie - studia 2 stopnia.

Instrukcja dla studenta określająca sposób zapisów na lektoraty na poziomie B2+:

 • Student wchodzi na stronę: https://zapisy.uni.wroc.pl (jest to jedyna możliwość zapisania się na lektorat B2+)
 • Loguje się na stronie – ten sam login i hasło co do USOSWeb [otwiera się okienko z widokiem ‘Twój koszyk’ – jest to tabela z informacją m.in. o wydanych dotąd żetonach, liczbą pozostałych żetonów, itd.]
 • Przechodzi do zakładki ‘Rejestracje’ (60 żetonów przypada dla B2+)
 • Student wybiera kolejno: turę > grupę przedmiotów > przedmiot > grupę, do której chce się zapisać (opis grupy pokaże się po najechaniu na nią kursorem myszki lub jako ‘Dodatkowa informacja” po kliknięciu na nią; będzie tam informacja o kierunku/kierunkach, z których studenci mogą się zapisać do danej grupy)
 • Student zapisuje się do wybranej grupy poprzez dodanie jej do ‘Koszyka’ [dodane do koszyka = zapisanie do grupy]
 • Po migracji danych student będzie widoczny w grupie w USOSie.

UWAGA !

Studenci obecnego I roku, którzy zgodnie z programem studiów mieli obowiązek zdania egzaminu na poziomie B2+ w 1 lub 2 semestrze w roku akademickim 2016/2017, ale nie uczęszczali na lektorat, a także nie zostali zwolnieni z egzaminu, proszeni są o zgłoszenie się na zapisy do Sekretariatu SPNJO w godz. 9.00 – 14.00 , pl. Nankiera 2/3 , pok. 03 w dniach: 12.06.2017 - 26.06.2017.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia ,którzy przedłożą międzynarodowy certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający kompetencje językowe na poziomie C1 lub C2 honorowany przez Studium nie muszą uczęszczać na lektoraty w Studium (zob. STUDIA STACJONARNE / Studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014 i później / zwolnienie z lektoratu).

Lektorat języka obcego dla studentów studiów II stopnia geologii - zapisy 16 czerwiec 2014

ZAPISY na lektorat języka obcego DLA STUDENTÓW studiów II stopnia GEOLOGII, którzy zostali przyjęci na studia w roku akademickim 2013/2014. Studenci w programie studiów mają lektorat języka obcego na poziomie B2+ w semestrze 3. Od poniedziałku w systemie USOS zostaną uruchomione zapisy na ten poziom. Informacja znajduje się i w systemie USOS i na stronie SPNJO, w zakładce Studia stacjonarne - rok I i II. W załączniku znajdują się szczegółowe informacje na ten temat (załącznik)

 • Podstrona 1 z 3
 • 1
 • 2
 • 3