Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów i doktorantów 01 październik 2018 11:02

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2018/19 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. Szkolenie jest obowiązkowe .Termin udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim: od 1 października do 30 listopada 2018 r.
Prosimy o zapoznanie się  ze szczegółowymi informacjami .
 

   2. Login instruction for initial health and safety training for students and PhD students