Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

 

Uprzejmie informujemy,

że dziekanat w dniu 2 maja będzie nieczynny

Dziekanat

 

Godziny otwarcia
Poniedziałek 10:00 - 14:00
Wtorek
10:00 - 14:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 11:00 - 15:00
Piątek dziekanat nieczynny

 


 
Pracownicy dziekanatu

 

Kierownik Dziekanatu
mgr Aurelia Przyborska
(071) 375-2789
 e-mail

Pełnomocnik dziekana ds. finansowo-administracyjnych
mgr Joanna Różycka
(071) 375-2793
 e-mail

 

Sprawy dydaktyczne studentów kierunku geografia,

gospodarka przestrzenna, turystyka
Jadwiga Downar
tel. (071) 375-2462
e-mail

Sprawy dydaktyczne studentów kierunku geologia, inżynieria geologiczna
mgr Marta Jańczak
tel. (071) 375-2462
e-mail

Sprawy socjalno-bytowe studentów studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, doktorantów, studia doktoranckie
mgr Ewa Cebula
tel. (071) 375-2462
e-mail

Zakres działania dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 


 

Dziekan i Prodziekani Wydziału przyjmują:

dr hab. prof. nadzw. Henryk Marszałek
Dziekan Wydziału

poniedziałek od 9:00 do 10:00
środa od 11:00 do 12:00

 

dr hab. Dariusz Ilnicki
Prodziekan d.s. nauczania
poniedziałek od 11:00 do 12:00
wtorek od 12:30 do 13:30

dr hab. Jakub Kierczak
Prodziekan d.s. studenckich

 poniedziałek od 13:00 do 14:00
czwartek od 11:00 do 12:00

 

Zakres obowiązków i kompetencji prodziekanów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska