Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Stypendia dla studentów

 


 

Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mogą korzystać z następujących świadczeń pomocy materialnej:

  • stypendium socjalnego (z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki)
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  • zapomogi
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Aktualne informacje na temat stypendiów, regulaminy oraz wzory oświadczeń.

 


 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów:

 

Szczegółowe zasady sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen  dla studentów pierwszego stopnia (załącznik)

Szczegółowe zasady sporządzania propozycji list rankingowych do stypendium Rektora z tytułu wysokiej średniej ocen  dla studentów drugiego stopnia (załącznik)