Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania ŚrodowiskaUniwersytet Wrocławski

Prezentacja graficzna
« »

Wydział Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

tel.: +48 (71) 375-2462
          +48 (71) 375-2789
dziekan.wnzks@uwr.edu.pl

Ogłoszenia

  • 2019-12-06 10:27 Promocja doktorów i doktorów habilitowanych oraz wręczenie dyplomów ukończenia studiów magisterskich Uprzejmie informujemy, że dostępne są zdjęcia z uroczystości promocji doktorów i doktorów habilitowanych oraz wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału i MSOŚ. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: przemyslaw.babula@uwr.edu.pl Czytaj więcej »
  • 2019-10-17 10:51 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictw Wyższego o ustanowieniu programu 'DOSKONAŁA NAUKA' i naborze wniosków. Wnioski proszę składać do Działu Badań Naukowych. Czytaj więcej »
  • 2019-10-04 12:05 DLA DOKTORANTÓW I STUDENTÓW KONKURS MŁODZI INNOWACYJNI DLA PGNiG - V Edycja. Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia do konkursu Formularz zgłoszenia do konkursu Czytaj więcej »
  • 2019-09-11 12:20 Ubezpieczenie NNW i OC Uprzejmie informujemy, że studenci i doktoranci w roku akademickim 2019/2020 mogą skorzystać z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC. Składka na ubezpieczenie NNW wynosi 60 zł, a składka na ubezpieczenie OC 40 zł. Okres ubezpieczeń wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.10.2019 do 30.09.2020 roku. Zakres ubezpieczeń będzie dostępny na stronie internetowej https://uni.wroc.pl/wsparcie/ubezpieczenia-nnw-i-oc/ Czytaj więcej »
  • 2019-07-10 09:32 Informacje dla studentów i doktorantów przyjętych na I rok studiów w roku ak. 2019/2020 Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz  studiów doktoranckich  w roku akademickim  2019/2020 (załącznik) INSTRUKCJA LOGOWANIA LOGIN INSTRUCTION Czytaj więcej »
  • 2018-10-17 08:39 Edukacyjna licencja Microstation dla studentów WNZiKŚ Szanowni Państwo! Edukacyjna licencja Microstation dla studentów WNZiKŚ W ofercie edukacyjnej naszego Wydziału kładziemy nacisk na wprowadzanie naszych Studentów w środowisko pracy oprogramowania typu CAD firmy Bentley. W ramach kursu Microstation (Komputerowa grafika inżynierska) na kierunku Inżynieria Geologiczna, studenci zaznajamiają się z podstawową funkcjonalnością oprogramowania, na którym bazują najwięksi pracodawcy branży geologicznej (KGHM, KWB Bełchatów, KWB Turoszów) oraz dziesiątki firm projektowych. Firma Bentley w ramach współpracy z nasza uczelnią oferuje pełne licencje do indywidualnej pracy dla studentów oraz niemal nieograniczoną możliwość autoedukacji na rozbudowanym portalu Bentley Connect. W celu instalacji oprogramowania proszę pisać na adres: przemyslaw.babula@uwr.edu.pl z którego otrzymacie Państwo dalsze instrukcje. Uwaga. Zwrotną informację otrzymają wyłącznie wiadomości wysyłane z adresów nrindeksu@uwr.edu.pl Czytaj więcej »
Przejdź do aktualności »